Minka (makaanka) muddada dhiiga caadada

Wakhtiga dhiiga caadada

Waayida dhiiga hal mar bishii dhexda siilka haweenayda. Muddada dhiiga caadadu waxya gaadhaa dhowr maalmood. Haweenay kasta, ilma galeenka haweenaydu waxa uu u diyaar garoobaa inuu helo unuga ukunta la bacrimiyay. Haddii haweenaydu aanay uuraysan, jidhkeedu wax auu iska saaraa dheecaanka xuubka iyo dhiiga qayb ka timid ilma galeenka.

Menstruatie

Verlies van bloed uit de vagina bij vrouwen die niet zwanger zijn. Menstruatie gebeurt 1 keer per maand en duurt enkele dagen. Elke maand bereidt het lichaam van de vrouw zich voor op de komst van een bevruchte eicel. Als de vrouw niet zwanger wordt, komt het extra slijmvlies en een beetje bloed van de baarmoeder uit haar lichaam.

Standard term: Menstruatie
Neutral term: Maandstonden, ongesteldheid

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh