Mandheer ka baxaysa jidhka hooyada ummulida ka dib.

Mandheerta

Xubin taas oo ka dhinac baxda uur jiifka gudaha ilma galeenka marka haweenaydu ay uu rleedahay. Nafaqeeyayaasha waxaalaga soo qaadaa hooyada ilaa uur jiifka iyaddoo maraysa mandheerta, oo qashinka uurjiifku soo saaro waxa alagu celiyaa hooyada. Mandheerta iyo uurjiifka waxay isugu xidhan yihiin xudunta. Mandheerta waxay ka baxdaa jidhka hooyada 10 ilaa 30 daqiiqadood ka dib ummulida.

Placenta

Orgaan dat naast de foetus in de baarmoeder groeit wanneer een vrouw zwanger is. Voedingsstoffen worden van de moeder naar de foetus getransporteerd via de placenta. Afvalstoffen gaan via de placenta terug naar de moeder. De moederkoek en de foetus zijn via de navelstreng verbonden. De placenta verlaat het lichaam van de moeder 10 tot 30 minuten na de bevalling.

Standard term: Placenta
Neutral term: Moederkoek, Nageboorte

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh