Xadhiga xudunnta waxaa la jarayaa ka dib marka ilmahu dhasho.

Xadhiga xudunta

Nooc tuumbo ah oo ku xidhaysa uur jiifka ilaamandheerta. Xadhiga xudunta waxa uu ka qaadaa kana soo qaadaa nafaqeeyayaasha iyo waxyaabaha khashinka ah mandheerta. Dhalashada ka dib, xadhiga xudunta waa la jaraa.

Navelstreng

Soort koord die de foetus met de moederkoek verbindt. De navelstreng transporteert voedingsstoffen en afvalstoffen van en naar de moederkoek. Na de geboorte wordt de navelstreng doorgeknipt.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh