Kiniinka ka hortagga galmada gurmadka ah

Kiniinka ka hortagga galmada gurmadka ah

Kiniinka ay haweenaydu qaadato ka dib galmada marka aanay isticmaalin ka hortagga uurka oo aanay doonayn inay uuraysato. Sidoo kale loogu yeedho kiniinka "subaxda". Kiniinku wax auu yareeyaa khatarta in la uursaysto 100% la isku halayn karo Haweenaydu waxay u baahan tahay inay qaadato kiniinka degdega ah ee ka hortagga uurka sida ugu dhakhsaha badan ka dib galmada, ugu badnaan 3 maalmood ka dib. Kiniinka degdega ah ee ka hortagga uurka maaha qaabka ka hortagga uurka.

Noodpil

Pil die een vrouw inneemt na geslachtsgemeenschap als ze geen anticonceptie gebruikt heeft en niet zwanger wil worden. Deze pil wordt ook de morning-after pil genoemd. De pil verkleint het risico op een zwangerschap maar is niet 100% betrouwbaar. De vrouw moet de noodpil zo snel mogelijk na de geslachtsgemeenschap nemen, maximum 3 dagen erna. De noodpil is geen anticonceptie.

Standard term: Noodpil
Neutral term: Morning-afterpil

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh