Xaalada gurmadka ah

Xaalada tallaabada degdega ah loo baahanyahay. Tusaale ahaan: haddii haweenay ay samayso galmo iyaddoon isticmaalin ka hortagga uurka oo aanay doonayn inay uuraysato, waxay u baahantahay inay qaadato kiniinka ka hortagga uurka degdeg ah sida ugu dhakhsaha badan ee suuragalka ah. Ama haddii qofku uu leeyahay galma aan la islilaalin oo u malaynayo isaga ama iyadu inuu ku dhacay HIV, markaas isaga ama iyadu waxya u baahantahay inay qaadato PEP (post-exposure prophylaxis) daawaynta sida ugu dhakhsaha abdan ee suuragalka ah.

Noodsituatie

Situatie waarin dringend actie nodig is. Bijvoorbeeld: wanneer een vrouw geslachtsgmeeenschap heeft gehad zonder anticonceptie en niet zwanger wil worden. Ze moet dan zo snel mogelijk de noodpil nemen. Of al eens persoon onbeschermde seks heeft gehad en denkt dat hij of zij hiv heeft opgelopen. Hij of zij moet dan zo snel mogelijk een behandeling met PEP (post-exposure prophylaxis) krijgen.

Standard term: Noodsituatie
Neutral term: Crisis, crisissituatie

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh