Waalidnimo

Xidhiidhka u dhexeeta waalidka (hooyada ama aabbaha) iyo ilmaha. Labbadaba waalidba waxay daryeelaan ilmaha oo labbaduba waxay ka masuul yihiin ilmaha.

Ouderschap

Band tussen een ouder (moeder of vader) en zijn kind. Ouders zorgen samen voor het kind en zijn samen verantwoordelijk.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh