Dulin

Xawayaan aad u ayar oo ku nool jidhka qofka, quuta guudkiisa oo saameeya. Dulinku waxay gudbin karaan cudurada, tusaale ahaan dheecaanka farjiga iyo isnadaamiska.

Parasiet

Heel klein beestje dat in iemands lichaam leeft. Een parasiet voedt zich aan het lichaam en tast het lichaam aan. Parasieten kunnen infecties doorgeven, zoals trichomonas en schurft.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh