Lamaane

Qofka aad la leedahay xidhiidh.

Partner

Persoon waarmee iemand een relatie heeft.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh