Lamaane

Qofka aad la leedahay xidhiidh.

Partner

Persoon waarmee je een relatie hebt.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh