Labba iyo ilmahooda korsiga

Ilma korsashada

Nidaamka kaa dhiga waalidka sharci ah ee qof kale ilmahiisa.

Adoptie

Procedure waardoor u de wettelijke ouder wordt van een kind van iemand anders.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh