Xubnaha taranka haweenka muuqda oo leh tilmaanta aaga cowrada.

Aaga cowradu ku taal

Maqaarka u dhexeeyakiishka xiniinyaga (raga)/siilka (haweenka) iyo futada. Labbadaba haweenka iyor aga, aaga cowrada waa aag dareen kacsi leh.

Perineum

Huid tussen de balzak (mannen)/vagina (vrouwen) en de anus. Voor mannen en vrouwen is het perineum een erogene zone.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh