Gacan haysta qayb kiinka ka horgga uurka ah.

Kiniinka ka hortagga uurka

Kiniinka ka hortagga uurka (qaabka ka hortagga uurka). Kiniinka ka hortaga uurka waxa keliya oo uu waxtaraa marka haweenaydu qaadao maalin kasta wakhti go'an.

Pil

Pil die zwangerschap voorkomt (anticonceptie). De pil werkt alleen als een vrouw ze elke dag op een vast tijdstip neemt.

Standard term: Pil
Neutral term: Anticonceptiepil

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh