Kaajida

In la oggolaado kaadidu inay ka soo baxdo jidhka.

Plassen

Urine uit uw lichaam laten stromen.

Standard term: Plassen
Vulgar term: Pissen, zeiken
Childish term: Pipi doen

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh