Ka hortaga

Ujeedada iska ilaalinta ama yaraynta khatarta in la qaado caabuuqyada, cuduro ama shilal.

Preventief

Met de bedoeling infecties, ziekten of ongevallen te voorkomen of het risico erop te verkleinen.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh