Baaluqid

Muddada wakhtiga jidhka ilmahu is beddelo. Carururtu waxya noqdaan kuwa bacrisan muddada baaluqaida. Baaluqida caadi ahaan waxya bilaabantaa marka carruurtu ay u dhexeeyaan 10 iyo 14 sano jir.

Puberteit

Periode waarin het lichaam van een kind verandert. Kinderen worden vruchtbaar in de puberteit. De puberteit begint bij de meeste kinderen tussen 10 en 14 jaar.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh