Ninka iyo haween isku muujinaya ixtiraam midba midka kale.

Ixtiraam

Dareemaya qiimaynta qofka. Haddii aad ixtiraamto qof kale, waxaad u malaynaysaa in /dareemadeeda iyo fikradaha ay muhiim yihiin oo dareenkaag u soo jeedisaa.

Respect

Gevoel van waardering voor een persoon. Wanneer u respect hebt voor iemand, vindt u zijn/haar gevoelens en meningen belangrijk. U houdt dan met deze gevoelens en meningen rekening.

Standard term: Respect
Neutral term: Eerbied

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh