Khatar

Suuragal ahaanshahashay aan farxad lahayn inuu dhici karo, yusale cudur.

Risico

De kans dat er iets onaangenaams gebeurt. Zoals bijvoorbeeld een ziekte.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh