Khatar

Suuragal ahaanshahashay aan farxad lahayn inuu dhici karo, yusale cudur.

Risico

Kans dat iets onaangenaams gebeurt. Bijvoorbeeld een ziekte.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh