Dagaalka galmada

Ku khasbida qof si dagaal leh, caadi ahaan jidh ahaan, inuu galmo sameeyo. Tusaale ahaan, weerarid ama kufsasho qof. Dagaalka galmadu waxaa mamnuucay sharciga.

Seksueel geweld

Iemand met geweld, meestal fysiek, dwingen tot seks. Bijvoorbeeld iemand aanranden of verkrachten. Seksueel geweld is strafbaar.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh