Xuquuqda galmada

Xuquuqaha aadame kasta ee la kullanka iyo noolaashaha galadiisa ama keeda. Tusaale ahaan: xuquuqda lagu doortomid ah lamaane, xaqa lagu go'aansado haddii aad samaynayso ama aanad samaynayn galmo, xaqa macluumaadka lagu helo ku saabsan galmada.

Seksuele rechten

Rechten die elke mens heeft bij de beleving van zijn of haar seksualiteit. Bijvoorbeeld: het recht om zelf een partner te kiezen, het recht om te beslissen wel of geen seks te hebben, het recht op informatie over seksualiteit.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh