Qaba HIV

Waxaad qabtaa HIV marka uu kugu dhacay Fayraska HIV. Qofka qaba HIV waa sidaha fayraska HIV.

Hiv-positief

U bent hiv-positief wanneer u besmet bent met het hiv-virus. Wie hiv-positief is, is drager van het hiv-virus.

Standard term: Hiv-positief
Neutral term: Seropositief

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh