Dhakhtar ka qaada cudbi afka

Baadhitaanka cudurada galmada

Baadhitaanka si loo hubiyo haddii qof uu qabo caabuqyada galmada la isugu gudbiyo (STI). Dhakhtarku waxa uu waydiiyaa su'aalo oo waxa uu baadhaa xubnaha taranka, afka iyo wakhtiyada qaarkood futada. Dhakhtarku waxa uu qaataa cudbi goos ah meelaha laga yaabo inaycaabuq leeyihiin, qaadaadhiig ama waydiiyaa qofka inuu ku kaajo dhalo. Dhakhtarku waxa uu u diraa dhammaan muunadaha xafa shaybaadhka si in dheeraad ah loo baadho.

Soa-test

Onderzoek om te kijken of iemand seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) heeft. De dokter stelt vragen en bekijkt de geslachtsdelen, mond en soms de anus. De dokter neemt een staal (uitstrijk) van de plaatsen die mogelijk besmet zijn, prikt bloed of vraagt om in een potje te plassen. De dokter stuurt alle stalen naar een laboratorium voor verder onderzoek.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh