Astaanta

Xalaamada ku tusta inaad qabto cudur amacaabuq, tusaale: xanuun, dheecaan, daal, burooyin.

Symptoom

Teken dat wijst op een ziekte of infectie. Bijvoorbeeld: pijn, afscheiding, vermoeidheid, wratten.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh