Nin iyo haweenay sariir jiifa. Waxay labbaduba aqbaleen inay isku galmoodaan.

Oggolaanshe bixinta

In la aqbalo in shay la sameeyo ama in shay lagugu sameeyo adiga.

Toestemming geven

Akkoord gaan om iets te doen of dat iemand iets met u doet.

Standard term: Toestemming geven
Neutral term: Toestemmen

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh