Caabuqa galmada ee dulinka:

Cudurka galmada la isugu gudbiyo (STI) oo ay sababtay dulin (xawayaan aad u yar). Caabuqa galmada ee dulinka int abadan waxa uu sababaa xanuun marka aad kaadido. Kondhomka waxa uu ka ilaaliyaa caabuqa galmada ee dulinka Caabuqa galmada ee dulinka waxaa lagu dawayn karaaantibiyootiga.

Trichomonas

Seksueel overdraagbare aandoening (soa) veroorzaakt door een parasiet. Trichomonas geeft vaak pijn bij het plassen. Een condoom beschermt tegen trichomonas. Trichomonas geneest met antibiotica.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh