Dhakhtarka daweeya kaadi mareenka

Dhakhtarka daweeya dhibaaooyinka kelyaha iyo kaadi mareenka.

Uroloog

Een arts die nier- en urinewegproblemen behandelt.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh