Kalkaalisa

Qofka tababaran ee daryeelka dadka jiran sida sidii shaqo. Kalkaalisooyinku ma qori karaan dawooyinka. Kalkaalisadu waxay noqon kartaa nin ama haweenay.

Verpleger

Iemand die gestudeerd heeft om zieken professioneel te verzorgen. Verplegers kunnen geen medicijnen voorschrijven. Een verpleger kan een man of een vrouw zijn.

Standard term: Verpleger
Neutral term: Verpleegster (vrouw), verpleegkundige, verzorger

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh