Dhakhtar tusaya bukaankiisa dawo qorida

Dawo qorida

Warqad yar taas oo dhakhtarku uu ku qoro dawooyin aad qaadato. Warqaddan, waxaad ka iibsan kartaa dawooyinka xaga farmasiiga. Dawo qorida waxaa loo baahanyahay dawooyinka qaarkood laakiin maaha kuwa kale.

Recept

Papiertje waarop de dokter schrijft welke medicijnen u moet nemen. Met dit papiertje kunt u de medicijnen in de apotheek kopen. Voor sommige medicijnen is een voorschrift verplicht, voor andere niet.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh