Ummulisada

Qof tababaran kaas oo caawiya haweenka uurka leh ka hor, muddada iyo ka dib ummulida. Ummulisooyinku ma qori karaandawooyinka, Waxay talo ka bixiyaan ka hortagga uurka oo way gelin karaan tan.

Ummulisadu waxay noqon kartaa nin ama haweenay.

Verloskundige

Iemand die gestudeerd heeft om zwangere vrouwen te helpen voor, tijdens en na de bevalling. Verloskundigen kunnen geen medicijnen voorschrijven. Ze geven advies over anticonceptie en kunnen dit ook plaatsen. 

Een verloskundige kan een vrouw of een man zijn.

Standard term: Verloskundige
Neutral term: Vroedvrouw

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh