Kalsooni

U istaag naftaada, marka aad tixgelinayso kuw akale, oo aad waydiisanayso caawimo haddii shay kugu dhaco adiga.

Weerbaar zijn

Opkomen voor uzelf, met respect voor anderen. En hulp zoeken als u iets overkomt.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh