Sharciga

Sharcityaa go'aamiya waxa aad samayn karto ama aanad samayn karin. Wadan kasta waxa uu leeyahay sharci ka duwan. Haddii aad sharciga jebiso, waa lagu ciqaabi karaa (waxaad bixin kartaa lacag ama xataa waxaad ku geli xabsiga).

Wet

Regels die bepalen wat u wel en niet mag doen. Elk land heeft andere wetten. Als u de wet overtreedt, kunt u een straf krijgen (u moet misschien geld betalen of zelfs naar de gevangenis gaan).

Standard term: Wet
Neutral term: Wetgeving

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh