Cudur

Marka qof jidhkiisa, qaybta jidhka ama maskaxda aanay in dheeraad ah si waansag u shaqayn. Cuduro badan waa la dawayn karaa.

Ziekte

Wanneer iemands lichaam, of een deel van zijn/haar lichaam of geest niet goed meer werkt. De meeste ziekten kunnen genezen.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh