Daryeelka dhalmada ka dambeeya

Daryeelka haweenayda iyo ilmaheeda ka dib ummulida Ummuliso waxay ku daryeeshaa haweenka iyo ilmaheeda xaga guriga ama cusbitaalka.

Zorg na de geboorte

Verzorging van een vrouw en haar kind na de bevalling. Een vroedvrouw verzorgt de vrouw en haar kind thuis of in het ziekenhuis.

Standard term: Zorg na de geboorte
Neutral term: Postnatale zorg

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh