Dhakhtar ku sawirya altarasoonka haweenay uur leh.

Uuraysiga

Wakhtiga marka haweenaydu ay filayso inay dhasho ilmo. Uurku waxa uu bilaabmaa marka unugyada shahwadu ay bacrimiyaanukunta ugxanta. Uurku waxa uu gaadhaa 9 bilood.

Zwangerschap

Periode waarin een vrouw een kindje verwacht. De zwangerschap begint wanneer een zaadcel een eicel bevrucht. Een zwangerschap duurt 9 maanden.

Standard term: Zwangerschap
Neutral term: Zwanger zijn, in verwachting zijn

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh