Boog

Soo kuusan ku yaala maqarka Boogtu waay leedahay qayb jilicsan oo leh dareere jaalle ah (malax) gudaha. Waxaa sababa caabuq.

Zweer

Verdikking op de huid. Een zweer heeft een zachte kern waar geelachtig vocht (etter) in zit. Een zweer is het gevolg van een infectie.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh