Xubinta taranka haweenka gudaha oo leh tilmaanta afka ilma galeenka.

Minka (makaanka)

Xubin caloosha haweenka ah taas oouur jiifku ku kori karto.

Baarmoeder

Orgaan in de buik van een vrouw waarin een foetus kan groeien.

Standard term: Baarmoeder
Formal term: Uterus, schoot

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh