Bakteeriya

Noole yar oo kaa dhiga inaad bukooto marka ay gasho jidhkaaga. Jamac: bakteeriya.

Bacterie

Klein organisme dat u ziek kan maken als het in uw lichaam komt.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh