Iska ilaalinta ku lidka ah STI

Iska ilaalinta STI macnaheedu wax aweeye tallaabada la qaado si loo joojiyo qofka ka qaadocaabuqa galmada, tusaale ahaan isagoo isticmaalaya kondhom.

Bescherming tegen soa's

Voorkomen dat iemand een infectie krijgt door seksueel contact. Bijvoorbeeld door een condoom te gebruiken.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh