Qaabka galmada

Dareenka galmada iyo dareen ahaan soo jiita qofka. Tani waxay noqon kartaa qof sinjiga ku lid aha ahgalmo (labba kala sinji ah) ama isku sinji (khaniisnimo). Qofka labba sinjiilaha ah waxa uu dareemaa inuu soo jiidanayo dadka labba sinjiba.

Seksuele oriëntatie

Zich seksueel en emotioneel aangetrokken voelen tot een andere persoon. Dit kan een persoon van het andere geslacht (heteroseksualiteit) of van hetzelfde geslacht (homoseksualiteit) zijn. Wie biseksueel is voelt zich aangetrokken tot beide geslachten.

Standard term: Seksuele oriëntatie
Neutral term: Seksuele geaardheid, seksuele voorkeur

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh