Haweenay ummulaysa

Ummulida

Nidaamka dhalista ilmo.

Bevalling

Proces waarbij een kind wordt geboren.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh