Saamaynta dawada

Saamayn aan la doonayn oo daawaynta ah.

Bijwerking

Ongewenst effect van een behandeling.

Standard term: Bijwerking
Neutral term: Neveneffect, bijverschijnsel

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh