Labba sinjinimada

Dareemaya dareen ahaan iyo galmo ahaan mid ay soo jiitaa raga iyo haweenku.

Biseksualiteit

Zich emotioneel en seksueel aangetrokken voelen tot mannen en vrouwen.

Standard term: Biseksualiteit
Neutral term: Biseksueel zijn, bi zijn

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh