Qolof

Mid yar, kuus sida xumbada oo ku yaala maqaarka uu ka buuxo dheecaanka midabka saafiga ah.

Blaar

Een kleine verdikking op de huid met daaronder een heldere vloeistof.

Standard term: Blaar
Neutral term: Abces, blaar

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh