Ku shubida dhiiga

Daawaynta aad ka hesho dhiiga laga soo shubay qof kale. Dhiiga waxa laga siiyaa xididka gacanta.

Bloedtransfusie

Behandeling waarbij u bloed van iemand anders krijgt. Het bloed wordt via een ader in de arm toegediend.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh