Adeega caafimaadka degmadda ee dad waynaha

Eray soo gaabinta Dhajka ah ee GGD waxay u taagantahay Degmadda ama Adeega Caafimaadka Wada jirka ah Netherlands waxay u kala qaybsan tahay gobolo kala duwan oo gobol kastaa waxaa daboola adeega caafimaadka degmadda ee dad waynaha. Adeega caafimaadka degmadda ee dad waynaha waxa uu xooga saaraa caafimaadka dad waynaha ee mujtamaca, Waxaad tegi kartaa halkaas si ilmahaaga loo tlalaalo, wixii tallaalo ah, ee marka aad u safrayso wadan kale, ama haddii aad doonayso in lagaa baadho cudurada STI.

GGD

GGD staat voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. Nederland is opgedeeld in verschillende GGD-regio's. De GGD richt zich op de volksgezondheid van de bevolking. U kunt er naar toe om uw kind te laten vaccineren, voor vaccinaties voor als u op reis gaat, of als u zich wil laten testen op soa. 

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh