Wareega dhiiga caadada

Wareega dhiiga caadada waxa uu bilaabmaan maalinta u horaysa ee dhiiga caadada oo waxa uu dhammaadaa ka hor dhiiga caadada ku xiga. Dherarka wareega dhiiga waa uu kala duwanyahay haweenka dhexdooda.

Standard term: Wareega dhiiga caadada
Neutral term: Cycle

Menstruatieclyclus

De menstruatiecyclus begint op de eerste dag van de menstruatie en eindigt de dag voor de volgende menstruatie. De lengte van de cyclus verschilt per vrouw.

Standard term: Menstruatieclyclus
Neutral term: Cyclus

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh