NIPT

NIPT waxaa loo soo gaabiyaa baadhitaanka dhalmada ka horeeye dhalmada ee waxba yeelayn nudaha jidhka. NIPT waa baadhitaanka dhiiga haweenka uurka leh. Shaybaadhku waxa uu baadhaa DNA dhiiga ee koromsooyada aan caadiga ahayn qaabkaasna waxa uu go'aamin karaa haddii ilmaha uu leeyahay astaamaha cudurada (Down's syndrome, Edwards' ama Patau's syndrome). Dhiiga haweenka uurka leh ay jiraan DNA ka yimid mandheerta iyo DNA hooyada. DNA ka timid mandheerta had iyo jeer waxa uu la mid yahay DNA ilmaha. Waxaad qaadan kartaa baadhitaanta NIPT 11 todobaad laga bilaabo uurka. Waxaad ku bixinaysaa kharash tabaruc ah tan.

Standard term: NIPT
Neutral term: NIP-Test

NIPT

NIPT staat voor niet-invasieve prenatale test. De NIPT is een bloedonderzoek bij een zwangere vrouw. Het laboratorium onderzoekt het DNA in het bloed op chromosoomafwijkingen en kan zo bepalen of het kind een syndroom heeft (Syndroom van Down, Edwards-, of Patausyndroom). In het bloed van de zwangere zit DNA dat afkomstig is van de placenta en DNA dat afkomstig is van de moeder. Het DNA van de placenta is bijna altijd hetzelfde als het DNA van het kind. U kunt de NIPT laten doen vanaf 11 weken zwangerschap tegen een eigen bijdrage.

Standard term: NIPT
Neutral term: NIP-Test

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh