Khasbiada

Ku qasbida qof inuu sameeyo shay, tusaale ahaan dagaal oo kale ama hanjabaad ama sababtoo ah waxaad leedahay saamayn badan ama awood baad ka badan, sida awooda qofka wayn ka awood badan yahay ilmaha.

Dwang

Iemand verplichten iets te doen of ondergaan. Bijvoorbeeld met geweld of dreigementen, of door invloed of macht, zoals de macht die een volwassene over een kind kan hebben.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh