Kalkaalisa

Qof taageera oo daryeelka bukaanka. Kalkaalisada inta badan waxay ka shaqaysaa cusbitaalka. Kalkaalisadu waxay noqon kartaa nin ama haweenay.

Verpleegkundige

Iemand die patiënten ondersteunt en verzorgt. Een verpleegkundige werkt vaak in een ziekenhuis. Een verpleegkundige kan een man of een vrouw zijn. 

Standard term: Verpleegkundige
Neutral term: Zuster/ Broeder

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh