Qolka ilama kaga tegida

"Qolka ilma iska dhigida" (vondelingenkamer) waa qolka halka hooyooyinka ay kaga tegi karaan ilmahooda cusub ee dhashay iyagoo magaca qarinaya.

Vondelingenkamer

Een kamer waar moeders hun pasgeboren kind anoniem kunnen achterlaten. 

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh