Caymiska caafimaadka

Caymiska caafimaadka ee kharashyada daryeelka caafimaadka Laga bilaabo da'da 18 waxaa waajib ku ah inay soo saartaan caymiska caafimaadka.

Zorgverzekering

Een zorgverzekering is een verzekering tegen ziektekosten. Vanaf uw 18e jaar bent u verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. 

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh