Wax ku biirinta shakhsiga ah

Wakhtiyada qaarkood waa inaad ka bixisaa tabaruc shakhsi ah (eigen bijdrage) kharashkaaga caafimaadka.

Standard term: Wax ku biirinta shakhsiga ah
Neutral term: Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

Soms moet u een eigen bijdrage betalen aan uw zorgkosten. 

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh